Santa Teresa Infant Jesús

Adreça: Via Augusta 68 - 08006 Barcelona

Telèfon: 932373153

Fax: 932185815

Horari d’atenció: dimarts i dimecres, de 18.00h a 19.00h

Correu electrònic: santateresa221@arqbcn.cat

Pàgina web: www.santateresina.org

Publicacions: cliqueu aquí [+]


Parròquia de Santa Teresa de l'Infant Jesús

Resum històric

A l'abril de 1931 s'erigí canònicament. La parròquia va funcionar servint-se de la capella del col.legi de Lourdes. Es construí una capella provisional desseguida al lloc de la capella del ssm. actual i es començà l'edificació de l'església actual.

Es reprengueren les obres l'any 1940 que, amb mossèn Jaume Oliveras, s'acabaren als pocs anys.

Per a més informació històrica de la parròquia consulteu el llibre Bodas de Plata de la parroquia de Santa Teresa del Niño Jesús, obra de diversos autors [Barcelona, 1956].


Festes principals de la parròquia

Solemnitat de la titular (dia 1 d'octubre), i solemnitat de la Dedicació de l'església (dia 3 d'octubre).


Comunitats agermanades

Una parròquia dedicada a Santa Teresina construïda recentment i unes parròquies dels barris pobres d'Abancay (Perú).


Delimitació territorial

Plaça Molina. Carrer Alfons XII fins a la Travessera de Gràcia. Aquesta fins Gran de Gràcia i fins Carolines i Guillem Tell.


Acció Pastoral

 • Pastoral infantil: Catequesi; Esplai "Lisieux"; Grup de Sords; Grup de disminuïts psíquics.
 • Pastoral juvenil: Colònies; Grup Monitors; "Joves en missió"; Grup de formació
 • Pastoral d’adults: Catequesi d'Adults; Grup d'Oració i Amistat; Grup de Sords
 • Pastoral 3ª Edat: Casal d’avis, obert les tardes


Grups presents amb una finalitat religiosa

 • Cor parroquial. Reunió cada setmana
 • Grup de Peruans. Reunió cada mes. Recés i dinar.
 • Adoració Nocturna. Cada mes.


Acció solidària

 • Càritas parroquial: Atenció dimarts i dijous, de 18 a 19.30 hores. As. social Anna González i voluntaris
 • "Talita". Associació privada. Se'ls dóna als nens ajut de tot tipus


Infraestructura

 • Preveres: Quatre preveres
 • Consell Pastoral: 7 membres
 • Equip d’Administració: El rector i tres membres constitueixen l'Equip d'Economia.
 • Pastoral de la Salut: Els mossens, laics i la Legió de Maria
 • Acolliment de promesos: Se'n cuida el Moviment Familiar Cristià, amb seu a la parròquia.
 • Locals i/o Manteniment: Dues cases formen el "Casal Parroquial".
 • Comunicació: Full parroquial cada mes i una publicació per a la gent jove.


Dades estadístiques

 • Nombre aproximat de casaments anuals: 12 casaments
 • Nombre aproximat de bateigs anuals: 30 bateigs