Congregació de l'Oratori Sant Felip Neri

Lloc web

www.oratorigracia.com


Adreça

Sol, 8 - 08012 Barcelona

Telèfon: 932182483

Correu electrònic: ferrancolaspeiro@hotmail.com

Publicacions: feu clic aquí [+].


Horari d'atenció

A l'església, abans i després de les misses.

Horari de misses: tots els dies a les 11h.

Al convent de 10 a 13:15 i de 16 a 19 h.

Oratori de Sant Felip Neri

Resum històric

L'any 1883 es fa la col.locació de la primera pedra. Cinc anys més tard, el 1888 es produeix l'establiment definitiu de la Congregació de Gràcia.

L'any 1909 es produeix un greu incendi durant la setmana tràgica. Posteriorment es procedeix a la reconstrucció.

L'any 1939 hi ha el retorn dels pares de la comunitat després de la Guerra Civil. Uns quants anys més tard, el 1965 es produeix la benedicció dels nous locals i de la nova capella.

L'any 1972 es procedeix a l'aplicació de la reforma litúrgica del Concili Vaticà II.

Com a fet destacable també cal dir que el 1985 es donen per acabades les obres de l’altar major, fent-se la inauguració de l’orgue electrònic i de la nova il·luminació.

Per a més informació històrica de la parròquia consulteu el llibre "L'Oratori de Sant Felip Neri de Gràcia. Cent anys de vida", de F. Colàs [Barcelona, 1996].


Festes principals

Sant Felip Neri, 26 de maig

Difunts de la Comunitat, 3 de novembre

Immaculada Concepció, titular de l'església, 8 de desembre


Missió

L’Oratori és una unió fraternal de fidels que segueixen les petjades de Sant Felip Neri, i que pretenen el que ell mateix va fer i va ensenyar, i així es tornen “cor unum et anima una”.

Al nostre Oratori de Gràcia hi podreu trobar els següents grups i realitats:

  • Coodinadora d'activitats: Persones representatives de les diverses activitats, presidides pels pares de la Congregació, planifica la pastoral i pren les decisions que afecten la comunitat.

  • Catequesi d'infants: Un cop a la setmana (els dilluns de 17:15 a 18:15 hores). Transmissió de la fe als més menuts per tal que vagin creixent, més i més, en el coneixement de Déu i facin el seu camí sagramental com a seguidors de Crist.

  • Legió de Maria: Grup Mare de Déu de Montserrat. Un cop a la setmana (dimarts de 17:30 a les 18:30 hores). Es reuneix un grup per pregar i actuar en equip portant consol espiritual a persones necessitades. Estan en relació directa amb els qui tenen cura de la pastoral de la salut.

  • Esplai de l'Oratori de Sant Felip Neri de Gràcia,"JASD": Cada dissabte (de 17 a 19:30 hores). Es troba un bon grup d’infants (entre 5 i 14 anys) sota la direcció d’uns tres monitors. Les seves activitats son les pròpies de qualsevol esplai del MCEC (educació en el temps de lleure).


Altres activitats culturals

  • Reunions de mossens del’arxiprestat

  • Reunions de Pastoral de la Salut de l’Arxiprestat de Gràcia.

  • Legió de Maria (Senatus de Barcelona)

  • Escola de Música Music’Son

  • Magatzem d’Arts

  • Amics de Mozart. Concert de música sacra, dimarts de Setmana Santa