Missioneres del Santíssim Sagrament i Maria Immaculada

Adreça

Encarnació, 62-6 - 08024 Barcelona

Telèfon: 932131497


Missió

Atenció del Centre Eucarístic Maria Emilia Riquelme. Es fa pregària i diferents activitats (tallers, meditació, escola de la Paraula, recessos mensuals, conferències, xerrades, etc.), relacionades amb la fe cristiana.

També es fa una promoció de camps de treball i es presenta una interessant biblioteca d'espiritualitat, a més d'adoració eucarística.


Fundació

L'any 1896 a Granada


Fundadora

Emilia Riquelme


Presència a l'Arxiprestat

Des del 1903


Dedicació

- Obres socials

- Centre d'espiritualitat