Carmelites Descalços

Adreça

Cúria provincial - Comunitat de religiosos - Ministeris sacerdotals

Diagonal, 424 - 08037 Barcelona

www.carmelcat.cat

Telèfon: 934160808

Fax: 934160865

Correus electrònics: provincial@carmelcat.cat i barcelona@carmelcat.cat

Horari d'atenció: feiners de 9 a 14 i de 17 a 21 hores

Carmelites Descalços

Acció Pastoral

Pastoral infantil: Catequesi de Primera Comunió; Esplai

Pastoral juvenil: Grup de joves

Pastoral d'adults: Catequesi d'adults; Grup de pregària

Pastoral Gent Gran: Casal Mestral per a la Gent Gran


Acció solidària

Grup el Rebost: Recollida i distrobució d'aliments a les persones necessitades del barri

Grup de Missions: Organització d'activitats de suport a les missions.


Grups amb una finalitat no religiosa

- Coral Laroc

- Grup de teatre

- Alcohòlics anònims

Resum històric

Els carmelites descalços són presents a Barcelona des del 1586. Després de l’exclaustració de 1835, van construir el convent i el santuari de la Mare de Déu del Carme a Diagonal-Llúria a partir del 1911. Ha estat des d’aleshores la seu de la casa provincial de Catalunya i Balears, i actualment és també la casa de formació dels carmelites descalços. Pastoralment, ha tingut sempre una gran activitat.


Festes principals

- 16 de juliol, Mare de Déu del Carme

- 14 de desembre Sant Joan de la Creu