Josefines de la Caritat

Adreça

Residència de senyores - Assistència a malalts

Av. Príncep d'Astúries, 42 - 08012 Barcelona

Telèfons: 932172742 i 932183660


Fundació

L'any 1877, el 27 de juny a Vic


Fundadora

M. Catenina Coromina


Presència a l'Arxiprestat

Des del 1897


Dedicació

Residència de joves / 3a Edat