Companyia de Crist Rei

Adreça

Av. Coll de Portell, 71 - 08024 Barcelona

Telèfon: 932844438

Fundació

L'any 1943, el 18 de febrer a Múrcia


Fundadora

Juana-Amalia Cubero Catevilla


Presència a l'Arxiprestat

Des de 1950


Dedicació

- Obres socials

- Centre d'espiritualitat