Mares dels Desemparats i St Josep de la Muntanya

Adreça

Residència religiosa. Santuari

Av. St. Josep de la Muntanya, 25 - 08008 Barcelona

Telèfon: 932840500

Fax: 932102077


Missió

Atenció al Santuari de Sant Josep de la Muntanya.

Se celebra cult els diumenges i festius mitjançant diverses misses, també en dies feiners, alhora que s'exposa el Santíssim a les tardes.

Com a acció pastoral es té present aquelles persones devotes de Sant Josep que vulguin fer apostolat d'aquesta devoció

Es fa catequesi d'infants, d'adults, s'organitzen recessos durants els temps forts de l'any, es confessa els fidels. A més el Santuari és lloc de reunió en les Jornades Josefines. Finalment es col.labora amb la parròquia de la Mare de Déu de la Salut


Fundació

L'any 1880 a Màlaga


Fundadora

Beata Petra de Sant Josep


Presència a l'Arxiprestat

Des del 1896


Dedicació

- Residència de joves / 3a edat

- Centre espiritual

- Movients apostòlics