Comunitat de Jesús

Adreça

Carrer Joan Blanques, 10

08012 Barcelona