Franciscans

Ordre de Frares Menors

Adreça

Parròquia de la Mare de Déu de la Salut

Clavell, 6 - 08024 Barcelona

Telèfon: 932131431

www.franciscans.cat


Fundació

L'any 1210, a Assís (Itàlia)


Fundador

Sant Francesc d'Assís


Presència a l'Arxiprestat

Des de 1949


Dedicació

- Obres socials

- Ajuda Parroquial

- Moviments apostòlics