Germanes Servidores de Jesús del Cottolengo del Pare Alegre

Adreça:

Casa Generalícia. Noviciat

Ptge. Sagrada Família, 1-5 - 08024 Barcelona

Telèfon: 932132900

Fax: 932842179

Correu electrònic: secretaria@cottolengopalegre.org


Missió

El servei. Acolliment de persones necessitades, que són tractades en la seva unitat i integritat personal. Es fan classes d'educació general segons diferents nivells. També es proporciona catequesi, fisioteràpia, teràpia ocupacional (fonamentalment en tasques domèstiques).

Es fa formació en treballs d'orfebreria, pintura, restauració i poligravat als seus tallers.

També es fomenta un clima fraternal entre els acollits a partir d'activitats festives i de vacances.


Fundació

El 23 d'octubre de 1939 a Barcelona.


Fundador

Jacint Alegre Pujals


Presència a l'Arxiprestat

Des de 1939


Dedicació

- Sanitat

- Obres socials

- Casa general