Mare de Déu de la Salut

Adreça: Clavell, 6 - 08024 Barcelona

Telèfon: 932131431

Correu electrònic: eldespatxdegracia@gmail.com

Horari d’atenció: dilluns i dimecres de 18h a 20h al despatx de Sant Miquel dels Sants. Sors 30-34 


Plana web de les parròquies Sant Miquel dels Sants, Mare de Déu de la Salut, Sant Carles Borromeo: https://parroquiesdegracia.wordpress.com/

Parròquia de La Salut

Resum històric

Erecció canònica l'any 1946. Entre els anys 1948 i 1952 tenim la tasca de Mn. Amadeu García, Pvre. Rector.

L'any 1952 és encomanada als Frares Franciscans la gestió de la parròquia., i el Pare Francesc Sansa és el primer rector franciscà.

1952-2002: "50 anys de Presència Franciscana".

Des d'octubre de 2019 forma part de Les Tres de Gràcia.


Festes principals de la parròquia


Delimitació territorial

La dels carrers que delimiten amb les parròquies de Sant Miquel dels Sants, Verge de Gràcia i Sant Josep, Mare de Déu del Coll i la parròquia del Carmel.


Acció Pastoral

                       

Grups que utilitzen els locals