Mare de Déu de la Salut

Adreça: Clavell, 6 - 08024 Barcelona

Telèfon: 932131431

Correu electrònic: franciscanslasault@gmail.com

Horari d’atenció: Dilluns i dijous, de 18.00h a 19.30h

Publicacions: feu clic aquí +


Plana web de les parròquies Sant Miquel dels Sants, Mare de Déu de la Salut, Sant Carles Borromeo: https://parroquiesdegracia.wordpress.com/

Parròquia de La Salut

Resum històric

Erecció canònica l'any 1946. Entre els anys 1948 i 1952 tenim la tasca de Mn. Amadeu García, Pvre. Rector.

L'any 1952 és encomanada als Frares Franciscans la gestió de la parròquia., i el Pare Francesc Sansa és el primer rector franciscà.

1952-2002: "50 anys de Presència Franciscana".


Festes principals de la parròquia

 • 8 de setembre: Festa Major ("La Salut").
 • 4 d'octubre: Sant Francesc d'Assís (fundador de l'ordre).
 • 18 de març: Sant Salvador d'Horta (patró dels Franciscans de Catalunya).


Comunitats agermanades

 • Missions franciscanes a l'Àfrica i al Perú.
 • També Franciscanes a Terra Santa (Palestina).


Delimitació territorial

La dels carrers que delimiten amb les parròquies de Sant Miquel dels Sants, Verge de Gràcia i Sant Josep, Mare de Déu del Coll i la parròquia del Carmel.


Acció Pastoral

 • Pastoral infantil: Catequesi d’infants; post-comunió (dos grups)
 • Pastoral juvenil: Grup d’adolescents dins de l’esplai C.E.L.S.; Catequesi de confirmació; Grup de joves
 • Pastoral d’adults: Catequesi d’adults amb reunions quinzenals. Tres grups, el 1r Grup Bíblic, el 2n Grup Terra Santa i el 3r Grup Segle XXI
 • Pastoral 3ª Edat: Festes amb els avis del barri i parròquia (Nadal i juny); Unció comunitària i Festa Comunitària


Grups presents amb una finalitat religiosa

 • Grup de litúrgia
 • El centre d'Esplai s'integra a Sant Miquel o bé a Josepets, després de més de 30 anys de servei per manca d'infants.

Altres grups presents amb una finalitat no-religiosa

 • Fòrum Vocal (coral). Assaig setmanal.
 • Cor de Veus (coral).
 • Trobades de veïns i similars.


Acció solidària

 • Càritas parroquial: S'atenen aturats i toxicomanies
 • Borsa de Treball
 • Avis
 • Rober


Infraestructura

 • Preveres: Quatre sacerdots franciscans
 • Consell Pastoral: D'uns quinze membres.
 • Consell Permanent: Un equip de cinc membres.
 • Equip de Litúrgia: Sí, amb un representant de cada celebració dominical.
 • Equip d’Administració: Un total de tres persones porten l'economia de la parròquia amb el rector
 • Pastoral de la Mare de Déu de la Salut: 5 persones són els agents d’aquesta pastoral, es fan 4 trobades al llarg de l’any
 • Acolliment de promesos: Equip CPM
 • Locals i/o Manteniment: Són els responsables de cada grup, i vetllen per al seu manteniment
 • Comunicació: Full mensual i inforatiu de Càritas
 • Altres: Un cop a l'any es dóna la informació econòmica de la parròquia


Dades estadístiques

Nombre de casaments anual: 114 casaments

Nombre de bateigs anual: 55 bateigs


Altres comentaris

Com a prioritat hi ha la d'incorporar del tot a religiosos i religioses al treball pastoral de l'Arxiprestat, i en tots els camps.