Congregació dels Sagrats Cors i de l'Adoració Perpètua del Santíssim Sagrament de l'Altar (Picpus)

Adreça

Ptge. Tona, 7 - 08023 Barcelona

Plana web: www.ssccpicpus.com

Telèfon: 932138639


Fundació

L'any 1800, el 24 de desembre


Fundadora

J.M. Coudrin i M. Henriete Aymer de la Chavalerie


Presència a l'Arxiprestat

Des de 1927


Dedicació

- Ajuda Parroquial

- Centre d'espiritualitat

- Ensenyament

- Altres