Escolapis

Adreça

Residència de religiosos

Homer, 29 - 08023 Barcelona

Telèfon: 932112744

Correu electrònic: com.putxet@escolapia.cat


Escola Pia Balmes

Balmes, 208 - 08006 Barcelona

Telèfon: 932178612

Correu electrònic: balmes@escolapia.net


Missió

Realització de celebracions diàries a l'Escola Pia Balmes, amb els alumnes del centre, alhora que col.laboració en tasques pastorals específiques.

També Capellania de les Germanes Hospitalàries de la Santa Creu; Capellania de la comunitat de la Cúria Provincial de les mares Escolàpies; celebracions habituals a altres comunitats de Mares Escolàpies i amb alumnes d'alguns dels seus col.legis; celebracions dels festius a la capella del Santuari de la Pietat d'Igualada; i altres serveis pastorals i ministerials de caire ocasional.


Fundació

L'any 1597, a Roma


Fundador

Sant Josep de Calassanç


Presència a l'Arxiprestat

Des de 1982


Dedicació

- Moviments apostòlics

- Ensenyament