Missioneres Eucarístiques de Natzaret

Adreça

Mare de Déu de la Salut 26, baixos - 08024 Barcelona

Telèfon: 932130182

Fundació

L'any 1921, el 3 de maig a Màlaga


Fundador

Bisbe Manuel González García


Presència a l'Arxiprestat

Des de 1962


Dedicació

- Residència de joves / 3a Edat

- Ajuda Parroquial

- Centre d'espiritualitat