Carmelites Missioneres

Adreces

Comunitat de Sant Josep - Comunitat de Santa Teresa

Leopoldo Alas, 9 - 08012 Barcelona

Telèfon: 932180145

Fax: 934 900 753


Col·legi de Sant Josep

Montseny 31 - 08012 Barcelona

Tel. 932 372 019 - Fax 932 186 354


Comunitat Verge del Carmen

Leopoldo Alas, 9 - 08012 Barcelona - http://www.carmelmis.org

Tel. 932 921 046

Missió

Tasques relacionades amb el Col.legi Sant Josep. Tota la comunitat està dedicada a aquesta missió educativa cristiana, com el professorat i la direcció del Departament de Pastoral.

A l'Escola es fa pregària, classes de religió, celebracions, campanyes solidàries, convivències, trobades diocesanes, formació familiar, de catequistes, etc.

Es col.labora també en l'animació litúrgica i l'esplai de l'Oratori Sant Felip Neri i en grups de reflexió de la Bíblia de la parròquia de Sant Joan de Gràcia.


Fundació

L'any 1860 a Ciutadella (Menorca)


Fundador

Beat Francesc Palau i Quer C.D.


Presència a l'Arxiprestat

Des del 1879


Dedicació

- Residència religiosa

- Ajuda parroquial

- Moviments apostòlics

- Ensenyament