Concepcionistes Missioneres de l'Ensenyament

Adreça

Col·legi Immaculat Cor de Maria

La Torre, 18 - 08006 Barcelona

Telèfon: 932187971

Fax: 932187001


Missió

L'ensenyament, mitjançant activitats pastorals del Col·legi MM. Concepcionistes. S'enfoca tota l'activitat de l'Escola com a activitat pastoral, amb l'educació de la ment i del cor dels alumnes.

Es tracta d'una formació integral en les vessants personal, social i trscendent.

La formació cristiana es fa mitjançant catequesi preparatòria a la primera comunió i, més tard a la confirmació; a través del Moviment Concepcionista Missioner; mitjançant la celebració dels moments cristians més importants de l'any; l'acció tutorial i grupal; la formació de pares; i la col.laboració en la litúrgia dominical a la parròquia de la Verge de Gràcia i Sant Josep


Fundació

L'any 1892, a Burgos


Fundadora

Carme Sallés Barangueras


Presència a l'Arxiprestat

Des de 1940, inicialment a la Travessera de Dalt i, a partir de l'any 1983 al carrer La Torre


Dedicació

- Moviments apostòlics

- Ensenyament