Missioners dels Sagrats Cors Jesús i Maria

Adreça

Santuari, 30 - 08032 Barcelona

Plana web: www.msscc.org

Telèfon: 932138229


Fundació

L'any 1890, el 17 d'agost a Mallorca


Fundador

Joaquim Roselló i Ferrà


Presència a l'Arxiprestat

Des de 1928


Dedicació

- Obres socials

- Ajuda Parroquial

- Moviments apostòlics

- Ensenyament

- Altres