Santa Maria de Gràcia

Adreça: Carrer Gràcia, 3 - 08012 Barcelona

Despatx parroquial: Sant Pere Màrtir, 5 - 08012 Barcelona

Telèfon: 93.218.75.72

Web: santamariadegracia.cat

Correu electrònic: santamaria203@arqbcn.cat

Horari d’atenció: dimarts de 10.00h a 12.00h i dijous de 18.00h a 19.30h

Parròquia de Santa Maria de Gràcia

Resum històric de la parròquia

L'any 1820 l'Ajuntament Constitucional de Gràcia sol.licità una parròquia pròpia. Fou erigida el 25 de setembre de 1835 en l'església de l'antic convent franciscà de Jesús.

La primera pedra de l'església actual fou posada l'any 1935.

Molts grups i entitats (escoltisme, acció catòlica, escoles, publicacions, esplai, etc.), s'han constituït sota la parròquia.

Per a més informació històrica de la parròquia consulteu el llibre Santa Maria de Gràcia, obra de X. Bastida i R. Cors [Barcelona, 1985].


Festes principals de la parròquia

El 15 d'agost, Festa Major de Gràcia


Comunitats agermanades

 • Caputxins de Pompeia
 • Carmelites Descalços
 • Teatines / Dominiques de la Presentació / La Mercè de Barcelona


Delimitació territorial

Passeig de Gràcia, carrers Provença, Bruc, Venus, Fraternitat, travessera de Gràcia, carrers Montseny, Sant Joaquim i carrer Gran de Gràcia.


Acció Pastoral

 • Pastoral infantil: Catequesi de preparació a la 1ª Comunió; Esplai Santa Maria de Gràcia
 • Pastoral juvenil: Esplai de Santa Maria de Gràcia
 • Grup de Joves
 • Matrimonis Joves de Gràcia
 • Recessos d'homes i recessos de dones
 • Aula de Teologia.


Grups presents amb una finalitat religiosa

 • Grups de Pregària "Maria Reina de la Pau" (grups d'oració amb trobada mensual, segons el carisma de Medjugorge).


Acció solidària

 • Càritas parroquial


Infraestructura

 • Preveres: El Rector de la parròquia
 • Consell Permanent: Reunions per resoldre qüestions determinades.
 • Equip de Litúrgia: Organista i coral.
 • Equip d’Administració: Compost pel Rector i dos representants laics.
 • Locals i/o Manteniment: Dues sales amb una capacitat de reunió d'aproximadament 30 persones. Petites habitacions molt limitades per reunir grups.
 • Comunicació: Full informatiu de publicació mensual


Dades estadístiques

 • Nombre de casaments anual: 24 casaments
 • Nombre de bateigs anual: 53 bateigs
 • Nombre de primeres comunions anual: 18 primeres comunions
 • Nombre de confirmacions anual: 14 confirmacions
 • (molts d'aquests sagraments se celebren a les dues esglésies dels Caputxins i carmelites).