Germanes de la Caritat de Sta. Anna

Adreça

Balmes, 271 - 08008 Barcelona

Telèfon: 932360511

Fax: 932350502


Fundació

L'any 1804 a Saragossa


Fundadora

Beata Maria Ràfols


Presència a l'Arxiprestat

Des del 1893


Dedicació

Sanitat