Misses

Els horaris de misses de les diferents parròquies, llocs de culte i comunitats de l'Arxiprestat de Gràcia

Misses de l'1 al 16 d'agost a Sant Miquel dels Sants, Sant Carles i a La Salut

FEINERS

20h Sant Miquel

20.30h Adoració Dijous Sant Miquel

Temple obert Sant Miquel (8-21h)

Temple obert Sant Carles (9-19h)


DISSABTE

9h Sant Miquel

20h Sant Miquel


DIIUMENGE

10h La Salut

11h Sant Miquel

11h Sant Carles

12.15 h La Salut

12.30h Sant Miquel