Misses

Els horaris de misses de les diferents parròquies, llocs de culte i comunitats de l'Arxiprestat de Gràcia.

  • Horari de misses de Nadal de Les Tres de Gràcia

Dissabte 24

  • Sant Carles: 19h Missa vespertina

  • La Salut: 19h Missa vespertina

  • Sant Miquel dels Sants: 20h Missa familiar i 24h Missa de la Nit

Diumenge 25

  • Sant Carles: 11h Missa del dia

  • La Salut: 9.30h Missa del dia i 12.15h Missa del dia

  • Sant Miquel dels Sants: 11h Missa del dia i 12.30h Missa familiar

Per obtenir més informació, feu clic aquí [+]