Dominiques de la Presentació de la Santíssima Verge

Adreça

Casa Provincial - Residència de Religioses

Rosselló, 240 - 08008 Barcelona

Telèfon: 932156566

Fax: 934880274

Correus electrònics: dominicasbcn@terra.es i hcdpes@planalfa.es


Residència de religioses

Sant Lluís, 1 - 08012 Barcelona

Telèfon: 932 377 957

Plana web: http://www.dominicaspresentacion.com


Missió

Acolliment de germanes grans i/o malaltes.

També són missions pròpies altres de caire pastoral a la parròquia de Santa Maria de Gràcia: la distribució de la Sagrada Comunió als malalts, la tasca dedicada a Càritas i, també l'atenció als malalts en hospitals.

Finalment la comunitat és oberta a rebre un grup de "Vida Creixent" de la parròquia i a corals que hi assagen.


Fundació

L'any 1696 a Sainville (França)


Fundadora

Beata Marie Poussepin


Presència a l'Arxiprestat

Des del 1896


Dedicació

- Sanitat

- Casa Provincial