Religioses Filipenses Missioneres de l'Ensenyament

Adreça

Col·legi Lourdes

Via Augusta, 73

Carrer Lincoln, 6

08006 Barcelona

Correu electrònic: cmacip@xtec.cat