Corpus Christi

Adreça: Bailèn 177-179 - 08037 Barcelona

Telèfon: 934572111

Horari d’atenció: dissabtes de 18.00h a 19.30h

Web: parroquiacorpusbcn.blogspot.com.es

Publicacions: cliqueu aquí [+]

Parròquia de Corpus Christi

Resum històric de la parròquia

El 3 de setembre de 1933, l'aleshores bisbe de Barcelona Mons. Manuel Irurita, va beneir un modestíssim magatzem del carrer de Bailèn, tocant a Còrsega, que amb el temps es convertiria en l'Església Parroquial de Corpus Christi. Aquell 1933 va ser Any Sant per decisió especial de Roma degut a que es complia el dinovè centenari de la nostra Redempció i de Institució de l´Eucaristia. Amb aquest motiu es van instituir diverses parròquies en una Barcelona en constant creixement.

Trenta anys més tard, Mons. Gregorio Modrego nomenà rector de Corpus Christi Mn. Miquel Rubio, amb l'encàrrec de construir una nau nova, que fou beneïda el 27 de juny de 1965 i que constitueix l'actual temple.


Festes principals de la parròquia

Corpus Christi


Delimitació territorial

Carrers Bruc, Venus, Llibertat, Fraternitat, Travessera de Gràcia, Passeig Sant Joan, Provença, Bailèn i Diagonal


Acció Pastoral

 • Pastoral infantil: Catequesi de Primera Comunió, amb 2 cursos; Cap de grup
 • Pastoral juvenil: Catequesi de confirmació (un grup de 3 joves i un responsable)
 • Pastoral d’adults: Catequesi d’adults; Curs de Bíblia; Grup de pregària; Renovació cristiana; Escola de Pregària; Cos de portants; Grup de matrimonis; Pastoral prematrimonial (1 responsable de cada grup).
 • Pastoral Gent Gran: Vida Creixent (1 responsable); Grups de Matrimonis (2 responsables)


Altres grups presents amb una finalitat no-religiosa

 • Grup de Teatre Casal Corpus - Lleure i pastoral - Un teatre fòrum amb finalitat religiosa cada any i 'Els Pastorets'
 • Grup de teatre en col.laboració amb Mans Unides. Organitza el Sopar de la Fam.
 • Aquest grup es compon d'un centenar de membres


Acció solidària

 • Càritas parroquial: primer dissabte de mes de 10 a 12
 • Assistent social, dues vegades al mes.
 • Units
 • Conferència Sant Vicens de Paül. 1 responsable.
 • Mans Unides.


Infraestructura

 • Preveres: 2 preveres parroquials
 • Consell Pastoral: 8 membres
 • Equip de Litúrgia: Ocasionalment
 • Equip d’Administració: 5 membres
 • Pastoral de la Salut: Salus. Comunió setmanal als malalts i algun mensual. Celebracions a residències
 • Acolliment de promesos: Una família i els sacerdots de la parròquia
 • Locals i/o Manteniment: A l'església hi col·laboren el sagristà i una persona de neteja; al Casal hi col·laboren un conserge i una persona de neteja. Sala de conferències.
 • Comunicació: Full informatiu mensual i dos fulls extraordinaris, els mesos de desembre i juny