Comunitats

Segons les dades del Llibre Blanc (juny de 2003) l'Arxiprestat de Gràcia compta amb un gran nombre de comunitats religioses. Aquestes són:

- Benedictins

- Caputxins - Ordre de Frares Menors

- Carmelites Descalços

- Carmelites Missioneres

- Companyia de Crist Rei

- Comunitat de Jesús

- Concepcionistes Missioneres de l'Ensenyament

- Cordimarianes (Missioneres Cordimarianes Seculars)

- Clarisses (Monges Clarisses/Monestir de Nostra Senyora de la Divina Providència)

- Cottolengo (Germanes Servidores de Jesús del Cottolengo del Pare Alegre)

- Darderes (Franciscanes Missioneres de la Nativitat de Nostra Senyora)

- Dominiques de l'Ensenyament de la Immaculada Concepció

- Dominiques de la Presentació de la Santíssima Verge

- Escolapis

- Escolàpies Filles de Maria

- Filles de Sant Josep

- Franciscanes Missioneres de Maria

- Franciscans (Ordre de Frares Menors)

- Germanetes dels Pobres

- Germanetes Jesús Pacient

- Germanes de la Caritat de Santa Anna

- Germans de les Escoles Cristianes - La Salle

- Josefines de la Caritat

- Mares dels Desemparats i Sant Josep de la Muntanya

- Mercedàries Missioneres, Religioses

- Missioneres Escaves de l'Immaculat Cor de Maria

- Missioneres Eucarístiques de Natzaret

- Missioneres del Santíssim Sagrament i Maria Immaculada

- Oratori Sant Felip Neri

- Paüles (Filles de la Caritat Sant Vicens de Paül)

- Religioses St Josep Girona (Institut de Religioses de Sant Josep de Girona)

- Sagrats Cors (Congregació dels Sagrats Cors i de l'Adoració Perpètua del Santíssim Sagrament de l'Altar - Picpus)

- Sagrats Cors Jesús i Maria (Missioners dels Sagrats Cors de Jesús i Maria)

- Serventes de la Passió

- Serventes de Sant Josep

- Teatines de la Immaculada Concepció de la Verge Maria

- Trinitaris (Ordo Santissimae Trinitaris, OSST)

- Vedrunes (Carmelites de la Caritat)

Tipologia de vida de les Comunitats

- De vida contemplativa: 1 Comunitat

- De vida activa: 32 Comunitats

- De vida mixta: 2 comunitats

Nombre de membres que composen les Comunitats

- Menors de 40 anys: 41 persones (9,13%)

- Entre 40 i 60 anys: 80 persones (17,82 %)

- Més grans de 60 anys: 328 persones (73.05 %)

Total: 449 persones (100 %)